KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI TP.HCM THÁNG 01 NĂM 2020

Mỗi tháng trung tâm y tế dự phòng HCM đều tiến hành lấy mẫu nước khu vực để kiểm tra.
Tổng số mẫu giám sát trong tháng 01 năm 2020 là 113 mẫu hóa lý và 113 mẫu vi sinh mẫu , trong đó 79,65% mẫu là đạt chỉ tiêu hóa lý, 98,23% mẫu là đạt chỉ tiêu vi sinh, 78,76%  mẫu đạt cả 2 chỉ tiêu lý hóa và vi sinh.

Các mẩu không đạt chỉ tiêu về clo dư, độ đục, ph, độ cứng, amoni. Kết quả cụ thể như sau.

 

 

 

Bình luận trên Facebook