app karofi 365
An tâm sống khỏe – kiểm soát chất lượng nước và khí trên App Karofi 365 thông minh
Ngày cập nhật 28/12/2021

Chất lượng nước và không khí ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của mỗi chúng ta, vì vậy việc kiểm tra và rà soát thường xuyên là vấn đề quan trọng hàng đầu. Để giúp người dân có thể theo dõi, kiểm tra chất lượng nước/không khí đồng thời quản lý tình…