chỉ số tds trong nước lọc máy Karofi

chi so tds trong nuoc uong

Tại sao chỉ TDS lại quan trọng đối với máy lọc nước?

TDS là viết tắt của ‘Tổng chất rắn hòa tan’. TDS trong nước có nghĩa là lượng chất rắn hòa tan hoặc hóa chất trong một đơn vị trọng lượng của nước. TDS thường được biểu thị bằng ‘ppm’, viết tắt của ‘phần triệu’ hoặc ‘miligam trên lít’ (mg/L). TDS của nước được tính như thế…

Xem thêm