PPm, TDS, PH là gì? Chỉ số TDS, PH bao nhiêu là tốt cho sức khỏe

PPm là gì

PPm Viết tắt của từ “Part per million” là 1 là giá trị đại diện cho 1 phần của một số nguyên trong phép tinh 1/1.000.000. Ví dụ: C (ppm) = C (mg/l) như vậy 1 ppm = 1 mg/l. Ta thường thấy đơn vị ppm trên các thiết bị đo nồng độ TDS hoặc trong các kết quả kiểm tra nồng độ chất rắn trong nước.

TDS Là gì?

TDS là viết tắt của từ “Total Dissolved Solids”- tổng chất rắn hòa tan là đại diện cho tổng nồng độ các chất hòa tan trong nước. TDS được tạo thành từ các muối vô cơ, cũng như một lượng nhỏ chất hữu cơ. Các muối vô cơ phổ biến có thể tìm thấy trong nước bao gồm CanxiMagiêKali và Natri là “Cation” -mang điện tích dương, và CacbonatNitrat, BicacbonatClorua và Sunfat là “Anion” – mang điện tích âm. Các Cation là các ion tích điện dương và các Anion là các ion tích điện âm.

Chỉ số TDS bao nhiêu là tốt cho sức khỏe?

Trong một nghiên cứu của WHO – Tổ chức Y tế Thế giới, đưa ra kết luận sau đây về mức độ TDS thích hợp trong nước. Theo WHO, TDS dùng cho nước uống là dưới 300 Miligram/litter. Tuy nhiên tốt nhất cho sức khỏe là nằm trong phạm vi 50-150 Miligram/litter. Các khuyến cáo khác có yêu cầu khắc khe hơn thì nước uống tốt nhất phải có chỉ số TDS nằm trong khoảng 80-130 Miligram/litter :

TDS Level
(Miligram / Litter)
RemarkNhận xét
< 50Unacceptable because of lack of important mineralsKhông tốt vì thiếu các khoáng chất quan trọng
50 – 150Acceptable for drinking
(Excellent)
Tốt để uống

Bản thân TDS có thể là một yếu tố kỹ thuật để xác định nước có bị ô nhiễm không. Vì chỉ số nồng độ TDS cao là một biểu hiện cho thấy các chất gây ô nhiễm có hại cho sức khỏe, như sắtmangansunfatbromide và asen, cũng có thể có trong nước. Các chất rắn hòa tan nguy hiểm này được thêm vào nước do ô nhiễm của con người gây ra, thông qua dòng chảy và nước xả thải công nghiệp.

PH là gì?

Giá trị pH của nguồn nước là thước đo độ axit hoặc độ kiềm của nó. Độ pH là một phép đo hoạt động của nguyên tử hydro, bởi vì hoạt động hydro là một đại diện tốt cho độ axit hoặc độ kiềm của nước. Thang đo pH, như được hiển thị bên dưới, dao động từ 0 đến 14, với 7,0 là trung tính. Nước có độ pH thấp được cho là có tính axit và nước có độ pH cao là cơ bản, hoặc kiềm. Nước tinh khiết sẽ có độ pH là 7,0, nhưng nguồn nước và lượng mưa có xu hướng hơi axit, do các chất gây ô nhiễm có trong nước.

PH logarit

Thang đo độ pH là “logarit”. Các chỉ số pH trên thang đo được định nghĩa như sau: mỗi bước trên thang đo pH biểu thị sự thay đổi gấp 10 lần về độ axit. Ví dụ: một vùng nước có độ pH 5.0 có độ axit cao gấp mười lần so với nước có độ pH là 6.0. Và nước có độ pH 4.0 có độ axit gấp 100 lần so với nước có độ pH 6.0.

Tại sao phải theo dõi TDS và pH?

Phải theo dõi mức độ TDS và độ pH của nước uống vì nhiều lý do. Khi nguồn nước có mức TDS cao hoặc độ pH thấp, có khả năng có các chất gây ô nhiễm có hại khác trong nước. Cả TDS và pH cũng dễ đo lường và nếu có gì đó xảy ra với nước, như ô nhiễm, nhiều khả năng cả mức TDS và pH sẽ thay đổi để theo dõi những thay đổi đó có thể đóng vai trò là tín hiệu cảnh báo sớm rằng có điều gì đó đang xảy ra với Nước. Vì những lý do này, nên điều quan trọng là phải theo dõi mức TDS và pH, để nếu chúng thay đổi, có thể chúng ta cần thực hiện hành động ngay lập tức.

Bình luận trên Facebook