HƯỚNG DẪN RESET MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH

1. Bộ vi mạch máy lọc nước thông minh Karofi iRO 1.0, Đèn L1, L2, L3 nhấp nháy khi đang sử dụng hoặc sau khi  thay thế lõi lọc

B1 : Nhấn và giữ phím B1, tới khi có tiếng kêu bip và đèn L1 sáng xanh rồi thả tay.

B2 : Nhấn và giữ phím B3, tới khi có tiếng kêu bip 3 tiếng và đèn L1 nhấp nháy xanh rồi thả tay..

B3 : Nhấn phím B2, thả tay luôn, có 1 tiếng bíp và đèn L2 sáng xanh.

B4 : Nhấn và giữ phím B3, tới khi có tiếng kêu bip 3 tiếng và đèn L2 nhấp nháy xanh rồi thả tay.

B5 : Nhấn phím B2, thả tay luôn, có 1 tiếng bíp và đèn L3 sáng xanh.

B6 : Nhấn và giữ phím B3, tới khi có tiếng kêu bip 3 tiếng và đèn L3 nhấp nháy xanh rồi thả tay.

B7 : Nhấn và giữ phím B1, tới khi có tiếng kêu bip 4 tiếng, tất cả các đèn đều tắt thì thả tay.

2. Bộ vi mạch máy lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1  báo Fil 1 hoặc Fil 2 hoặc Fil 3 (Fil X) chớp nháy kèm tiếng kêu tit tit

B1 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B2 : Nhấn và giữ phím OK, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy số 300 và Fil 1; rồi thả tay.

B3 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình nhấp nháy Fil 2

B4 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B5 : Nhấn và giữ phím OK, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy số 300 và Fil 2; rồi thả tay.

B6 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình nhấp nháy Fil 3

B7 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B8 : Nhấn và giữ phím OK, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy số 300 và Fil 3; rồi thả tay.

3. Bộ vi mạch máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0  báo Fil 1 hoặc Fil 2 hoặc Fil 3 (Fil X) chớp nháy kèm tiếng kêu tit tit

B1 : (Nếu sử dụng phím bấm cảm ứng ) – Nhấn giữ phím V trong 2 giây để mở khóa bàn phím

B2 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình hiển thị chỉ số TDS in

B3 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình hiển thị thông số Fil 1

B4 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B5 : Nhấn và giữ phím OK, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy số 300 và Fil 1; rồi thả tay.

B6 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình nhấp nháy Fil 2

B7 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B8 : Nhấn và giữ phím OK, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy số 300 và Fil 2; rồi thả tay.

B9 : Nhấn phím Plus (Tăng), thả tay luôn, màn hình nhấp nháy Fil 3

B10 : Nhấn và giữ phím Select, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình hiển thị số 300; rồi thả tay.

B11 : Nhấn và giữ phím OK, tới khi có tiếng kêu bip, màn hình nhấp nháy số 300 và Fil 3; rồi thả tay.

tag: máy lọc nước karofi, máy lọc nước chính hãng,karofi máy lọc nước thông minh

Bình luận trên Facebook